Thứ sáu, 17/2/2017 | 20:00 GMT+7
|
Thứ sáu, 17/2/2017 | 20:00 GMT+7

Học tiếng Anh: Nước lên tiếng

Con người ngày càng tác động xấu đến thiên nhiên và không thực sự trân trọng nguồn nước. Hãy nghe nước lên tiếng về nỗi lòng của mình và điền từ vào chỗ trống. 

I am water. To …(1)…I am simply just there. I’m something they just take for …(2)… But there is only so much of me. And more and more of them every …(3)…day. I start as rain in the …(4)… Flow to the rivers and …(5)… And end up in the …(6)… Then the …(7)…begins again. And it will take me 10.000 years to get …(8)…to the state I am in now.

But to humans? I’m just water. Just there. Where will humans find me when there are billions more of them around? Where will they find themselves? Will they wage …(9)…over me? Like they do over everything else? That’s always an …(10)… But it’s not the only …(10)…

>>Xem đáp án

Phiêu Linh

 
 
Trả lời câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh về kế hoạch nghề nghiệp
Cô giáo Tuyết (Trung tâm Ms Hoa giao tiếp) giúp chỉ ra số lỗi sai thường gặp và cách trả lời câu hỏi phỏng vấn về mục tiêu nghề nghiệp.
Điểm giống và khác nhau giữa TOEIC, IELTS
IELTS được xem là cầu nối giúp bạn du học hoặc định cư tại nước ngoài, trong khi TOEIC giúp bạn tự tin làm việc ở môi trường quốc tế.