Thứ sáu, 17/2/2017 | 20:00 GMT+7
|
Thứ sáu, 17/2/2017 | 20:00 GMT+7

Học tiếng Anh: Nước lên tiếng

Con người ngày càng tác động xấu đến thiên nhiên và không thực sự trân trọng nguồn nước. Hãy nghe nước lên tiếng về nỗi lòng của mình và điền từ vào chỗ trống. 

I am water. To …(1)…I am simply just there. I’m something they just take for …(2)… But there is only so much of me. And more and more of them every …(3)…day. I start as rain in the …(4)… Flow to the rivers and …(5)… And end up in the …(6)… Then the …(7)…begins again. And it will take me 10.000 years to get …(8)…to the state I am in now.

But to humans? I’m just water. Just there. Where will humans find me when there are billions more of them around? Where will they find themselves? Will they wage …(9)…over me? Like they do over everything else? That’s always an …(10)… But it’s not the only …(10)…

>>Xem đáp án

Phiêu Linh

 
 
Mẹo nói đúng ngữ điệu câu trong tiếng Anh
Ngữ điệu rất quan trọng với người nghe, vì nếu lên xuống giọng không đúng chỗ có thể dẫn đến hiểu lầm, thậm chí sai nghĩa.
Cách thay thế các tính từ phổ biến trong tiếng Anh
'Good', 'bad', 'nice', 'happy', 'funny' là những tính từ phổ biến. Tuy nhiên, bạn nên hạn chế sử dụng chúng trong bài thi IELTS nếu muốn đạt điểm cao.