Thứ sáu, 17/2/2017 | 20:00 GMT+7
|
Thứ sáu, 17/2/2017 | 20:00 GMT+7

Học tiếng Anh: Nước lên tiếng

Con người ngày càng tác động xấu đến thiên nhiên và không thực sự trân trọng nguồn nước. Hãy nghe nước lên tiếng về nỗi lòng của mình và điền từ vào chỗ trống. 

I am water. To …(1)…I am simply just there. I’m something they just take for …(2)… But there is only so much of me. And more and more of them every …(3)…day. I start as rain in the …(4)… Flow to the rivers and …(5)… And end up in the …(6)… Then the …(7)…begins again. And it will take me 10.000 years to get …(8)…to the state I am in now.

But to humans? I’m just water. Just there. Where will humans find me when there are billions more of them around? Where will they find themselves? Will they wage …(9)…over me? Like they do over everything else? That’s always an …(10)… But it’s not the only …(10)…

>>Xem đáp án

Phiêu Linh

 
 
10 điều nên làm ở bài 'Task 1 IELTS'
Diễn giải lại câu hỏi theo cách khác, dành thời gian sắp xếp và lên kế hoạch cho bài viết là những việc bạn cần làm để đạt điểm cao
Phát âm chính xác 'Giờ Trái Đất' trong tiếng Anh
"Earth Hour" (giờ Trái Đất) là từ tiếng Anh thường bị đọc sai do nguyên âm không chính xác và không nối âm. Xem hướng dẫn để tập phát âm