Thứ hai, 14/11/2016 | 19:30 GMT+7
|
Thứ hai, 14/11/2016 | 19:30 GMT+7

Học tiếng Anh: Nếu loài người biến mất (phần 3)

"Hành tinh này hoàn toàn có thể tồn tại mà không có chúng ta, nhưng chúng ta không thể sống thiếu nó. Hãy cứu lấy hành tinh của mình!". Xem video và điền từ nghe được vào chỗ trống. 

Phần 1

After 300 years metal constructions such as the Eiffel Tower or steel …(1)…will start to break since for all these years there won't be anybody around to paint and …(2)…from erosion. Steel rods and armed concrete will bloat up to three times of their initial thickness and the last tall …(3)…will go down. Vast swamps will reappear and hundreds of …(4)…and animal species will return to their unfairly taken …(5)…Large marine animals will also be very glad not to see us and with the absence of humans whales will thrive. This is what …(6)…cities will look like after 500 years without people.

>>Làm tiếp phần 2
>>Xem đáp án phần 1
>>Xem toàn bộ bài

Phiêu Linh

 
 
Phân biệt cách dùng các từ hire, rent và lease
Người bản địa có nhiều từ khác nhau diễn đạt ý “cho thuê”, như hire, rent, lease, nhưng mỗi từ đều có ý nghĩa riêng biệt không giống nhau.
Cách gọi các loại ghế trong tiếng Anh
Bạn gọi ghế đẩu, ghế công viên hay ghế xoay văn phòng là gì trong tiếng Anh? Click vào hình ảnh mỗi loại ghế để xem từ vựng và cách