Thứ hai, 14/11/2016 | 19:30 GMT+7
|
Thứ hai, 14/11/2016 | 19:30 GMT+7

Học tiếng Anh: Nếu loài người biến mất (phần 3)

"Hành tinh này hoàn toàn có thể tồn tại mà không có chúng ta, nhưng chúng ta không thể sống thiếu nó. Hãy cứu lấy hành tinh của mình!". Xem video và điền từ nghe được vào chỗ trống. 

Phần 1

After 300 years metal constructions such as the Eiffel Tower or steel …(1)…will start to break since for all these years there won't be anybody around to paint and …(2)…from erosion. Steel rods and armed concrete will bloat up to three times of their initial thickness and the last tall …(3)…will go down. Vast swamps will reappear and hundreds of …(4)…and animal species will return to their unfairly taken …(5)…Large marine animals will also be very glad not to see us and with the absence of humans whales will thrive. This is what …(6)…cities will look like after 500 years without people.

>>Làm tiếp phần 2
>>Xem đáp án phần 1
>>Xem toàn bộ bài

Phiêu Linh

 
 
Cách thay thế các tính từ phổ biến trong tiếng Anh
'Good', 'bad', 'nice', 'happy', 'funny' là những tính từ phổ biến. Tuy nhiên, bạn nên hạn chế sử dụng chúng trong bài thi IELTS nếu muốn đạt điểm cao.