Thứ sáu, 3/3/2017 | 20:00 GMT+7
|
Thứ sáu, 3/3/2017 | 20:00 GMT+7

Học tiếng Anh: Nếu con người chỉ uống nước có ga

Bạn có bao giờ tưởng tượng con người sẽ ra sao nếu không uống loại nào khác ngoài nước có ga? Nghe và điền từ vào chỗ trống. 

Phần 1

With over 1.8 billion …(1)…of Coca-Cola sold a day and nearly half of Americans (48%) drinking at least one …(2)…of soda or pop a day, it’s safe to say many of us love a sugary drink. But what would happen to our …(3)…and bodies if we only drank soda?

As the drink enters your mouth, it’s high acid content begins to erode the enamel on your …(4)…, and the microorganisms in your plaque start to feed off the …(5)…, which can lead to cavities. …(6)…the can, and you may have consumed upwards of 46 grams of sugar. The receptors on your tongue sense this and send a …(7)…to your cerebral cortex, activating the reward centre of your brain, which says “more please!” After a week of substituting the recommended 8 daily glasses of water for cola instead, you would have consumed around 5432 …(8)…Calories.

>>Làm tiếp phần 2
>>Xem đáp án phần 1

Từ mới:

erode: làm mòn

enamel: men răng

microorganisms: vi sinh vật

plaque: mảng bám, cao răng

cavities: sâu răng

cerebral cortex: vỏ não

Phiêu Linh

 
 
10 điều nên làm ở bài 'Task 1 IELTS'
Diễn giải lại câu hỏi theo cách khác, dành thời gian sắp xếp và lên kế hoạch cho bài viết là những việc bạn cần làm để đạt điểm cao
Cách phát âm '@gmail.com' bằng tiếng Anh
Trong giao tiếp hàng ngày, bạn thường phải trao đổi địa chỉ email. Dấu chấm trong "@gmail.com" được đọc là "point" đúng hay sai? Xem video để học cách phát