Thứ ba, 1/11/2016 | 19:30 GMT+7
|
Thứ ba, 1/11/2016 | 19:30 GMT+7

Học tiếng Anh: Mẹ thiên nhiên lên tiếng

"Tôi không thực sự cần con người. Nhưng con người cần tôi. Tương lai của bạn phụ thuộc vào tôi", nghe 'mẹ thiên nhiên' lên tiếng và điền vào chỗ trống. 

Some call me nature. Others call me ...(1)... I’ve been here for over 4.5 billion years. ...(2)... times longer than you. I don’t really need people. But people need me. Yes, your future depends on me. When I ...(4)..., you ...(4).... When I ...(5)..., you ...(5)...Or worse.

But I’ve been here for eons. I have fed ...(6)...greater than you. And I have starved ...(6)...greater than you. My oceans. My ...(7)... My flowing streams. My forests. They all can take you. Or leave you.

How you choose to live each day, whether you ...(8)... or disregard me, doesn’t really matter to me. One way. Or the other. Your ...(9)...will determine your ...(10)... Not mine. I am nature. I will go on. I am prepared to evolve. Are you?

>>Xem đáp án

Phiêu Linh

 
 
Phân biệt say, tell, talk, speak
Say là nói, dùng để thể hiện ý kiến cá nhân. Tell là kể ra điều gì đó, tập trung đến người nghe và cả thông tin truyền đạt.
3 bộ sách không thể thiếu cho người học TOEIC
Để có thể đạt mức điểm cao nhất của TOEIC bắt đầu từ số 0, bạn cần có 3 bộ sách Big step TOEIC, Rainbow TOEIC, TOEIC Training.