Thứ ba, 1/11/2016 | 19:30 GMT+7
|
Thứ ba, 1/11/2016 | 19:30 GMT+7

Học tiếng Anh: Mẹ thiên nhiên lên tiếng

"Tôi không thực sự cần con người. Nhưng con người cần tôi. Tương lai của bạn phụ thuộc vào tôi", nghe 'mẹ thiên nhiên' lên tiếng và điền vào chỗ trống. 

Some call me nature. Others call me ...(1)... I’ve been here for over 4.5 billion years. ...(2)... times longer than you. I don’t really need people. But people need me. Yes, your future depends on me. When I ...(4)..., you ...(4).... When I ...(5)..., you ...(5)...Or worse.

But I’ve been here for eons. I have fed ...(6)...greater than you. And I have starved ...(6)...greater than you. My oceans. My ...(7)... My flowing streams. My forests. They all can take you. Or leave you.

How you choose to live each day, whether you ...(8)... or disregard me, doesn’t really matter to me. One way. Or the other. Your ...(9)...will determine your ...(10)... Not mine. I am nature. I will go on. I am prepared to evolve. Are you?

>>Xem đáp án

Phiêu Linh

 
 
10 điều nên làm ở bài 'Task 1 IELTS'
Diễn giải lại câu hỏi theo cách khác, dành thời gian sắp xếp và lên kế hoạch cho bài viết là những việc bạn cần làm để đạt điểm cao
Phát âm chính xác 'Giờ Trái Đất' trong tiếng Anh
"Earth Hour" (giờ Trái Đất) là từ tiếng Anh thường bị đọc sai do nguyên âm không chính xác và không nối âm. Xem hướng dẫn để tập phát âm