Thứ năm, 20/10/2016 | 19:30 GMT+7
|
Thứ năm, 20/10/2016 | 19:30 GMT+7

Học tiếng Anh: Hillary Clinton ủng hộ cộng đồng LGBT

"Chúng ta cần một Tòa án tối cao đứng lên vì quyền của phụ nữ, quyền của cộng đồng LGBT", bà Clinton nói trong phiên tranh cử tổng thống lần 3 tối 19/10 theo giờ Mỹ. Cùng nghe và điền vào chỗ trống.

You know, I think when we talk about the …(1)…, it really raises the central …(2)… in this election, namely, what kind of country are we going to be? What kind of …(3)… will we provide for our citizens? What kind of rights will Americans have?

And I feel strongly that the Supreme Court needs to stand on the …(4)… of the American people, not on the side of the powerful corporations and the …(5)… For me, that means that we need a Supreme Court that will stand up on behalf of women's …(6)…, on behalf of the rights of the …(7)…community, that will stand up and say no to …(8)…, a decision that has undermined the election system in our country because of the way it permits …(9)…, unaccountable …(10)…to come into our electoral system.

Phần 1 Phần 2 (0'56-end)
Đáp án P1 Đáp án P2

>>Xem toàn bộ bài

Phiêu Linh

 
 
Cách gọi các loại ghế trong tiếng Anh
Bạn gọi ghế đẩu, ghế công viên hay ghế xoay văn phòng là gì trong tiếng Anh? Click vào hình ảnh mỗi loại ghế để xem từ vựng và cách