Thứ sáu, 11/11/2016 | 12:00 GMT+7
|
Thứ sáu, 11/11/2016 | 12:00 GMT+7

Học tiếng Anh: Hillary Clinton phát biểu sau thất cử

"Đất nước chúng ta bị chia rẽ sâu sắc hơn chúng ta nghĩ. Nhưng tôi vẫn tin vào nước Mỹ và sẽ luôn như vậy. Chúng ta phải chấp nhận kết quả này và nhìn về tương lai", nghe bài phát biểu của bà Clinton và điền vào chỗ trống. 

Phần 1

I hope that he will be a successful …(1)…for all Americans. This is not the outcome we wanted or we worked so hard for, and I'm sorry we did not …(2)…this election for the values we share and the vision we hold for our country.

But I feel pride and gratitude for this wonderful campaign that we …(3)…together. This vast, diverse, creative, unruly, energized campaign. You represent the best of America, and being your candidate has been one of the greatest …(4)…of my life.

I know how disappointed you feel, because I feel it too. And so do …(5)…of millions of Americans who invested their hopes and dreams in this effort. This is …(6)…, and it will be for a long time. But I want you to …(7)…this.

>>Làm tiếp phần 2
>>Xem đáp án phần 1
>>Xem toàn bộ bài

Phiêu Linh 

 
 
10 điều nên làm ở bài 'Task 1 IELTS'
Diễn giải lại câu hỏi theo cách khác, dành thời gian sắp xếp và lên kế hoạch cho bài viết là những việc bạn cần làm để đạt điểm cao
Phát âm chính xác Facebook và Youtube
Facebook và Youtube rất quen thuộc trong cuộc sống hiện đại, tuy nhiên không nhiều người phát âm chính xác. Xem video và làm theo hướng dẫn để nói tiếng