Chủ nhật, 6/11/2016 | 19:30 GMT+7
|
Chủ nhật, 6/11/2016 | 19:30 GMT+7

Học tiếng Anh: Đất lên tiếng

"Không có tôi, loài người sẽ không tồn tại. Nhưng các bạn lại đối xử với tôi như bụi bẩn", lắng nghe đất lên tiếng và điền từ còn thiếu vào chỗ trống. 

I am the soil. I am in the …(1)…, and in the …(2)…, the farms, the …(3)…Without me humans could not exist. But you treat me like …(4)…Do you realize that I am just a thin …(5)…on this planet? And that I’m actually alive? Full of …(6)…that grow your food. But I am broken, aching, overused, sick. Because of you.

You have withered me away to less than half of what I used to be just over 100 years ago. Are you paying …(7)…? I am turning to dust. So maybe you could treat me with a little more …(8)… I suppose you still want to eat, right? 

>>Xem đáp án

Phiêu Linh

 
 
Trả lời câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh về kế hoạch nghề nghiệp
Cô giáo Tuyết (Trung tâm Ms Hoa giao tiếp) giúp chỉ ra số lỗi sai thường gặp và cách trả lời câu hỏi phỏng vấn về mục tiêu nghề nghiệp.