Chủ nhật, 12/3/2017 | 19:00 GMT+7
|
Chủ nhật, 12/3/2017 | 19:00 GMT+7

Học tiếng Anh: Cậu bé 5 tuổi chỉ huy hợp xướng

Caleb mới 5 tuổi nhưng đã là "worship leader" - người tổ chức các buổi thờ phượng Chúa, chỉ đạo mọi người hát thánh ca. Cậu bé xuất hiện trên chương trình Little Big Shots khiến khán giả cùng cất tiếng hát. Nghe và điền từ vào chỗ trống. 

Phần 1

- Man, you’re a …(1)…kid, man. Do you have any ideas what those …(2)…are gonna do for you?

- Yes.

- So, let me ask you something. Why are you so …(3)…?

- Because I’m on TV. I’ve been on TV for a lot of years.

- You’ve been on TV for a lot of years?

- Yeah.

- Are you on Youtube?

- Yes.

- Twitter?

- I’m not on no Twitter. No, not on Twitter.

- Okay. Now, let me ask you a …(4)…more questions. Are you a worship …(5)…?

- Yes.

- Of the whole …(6)…?

- Yes, because my paw-paw is here.

- Your paw-paw is here?

- Yes.

- That’s your …(7)…?

- Yes. Paw-paw, stand up. Come on! Come on! Yeah, come on! Come on! Yeah! And that’s who …(8)…me how to sing.

- That’s who – you ain’t got to do that. This mike works. We got …(9)…mikes.

- I know, I know.

- Y’all got that RadioShack mike down at the church. This mike pick up everything. Let me ask you something. So, paw-paw…

- Yes.

- What does he do at the church?

- He …(10)…

- He …(10)…, too?

- Yes.

>>Làm tiếp phần 2
>>Xem đáp án phần 1

Từ mới:

mike: microphone (từ thông tục)

Phiêu Linh