Thứ hai, 20/3/2017 | 20:00 GMT+7
|
Thứ hai, 20/3/2017 | 20:00 GMT+7

Học tiếng Anh: Cảnh Điềm nói về vai diễn trong 'Kong: Skull Island'

Nữ diễn viên Trung Quốc Cảnh Điềm chia sẻ về vai diễn bên cạnh dàn sao hạng A Hollywood trong bộ phim "Kong: Skull Island". Nghe và điền từ vào chỗ trống. 

Kong’s massive …(1)…and strength gives him the …(2)…to intimidate other creatures. Despite his large …(3)…, his tenderness and goodness allows him to feel and connect with…(4)… This alone makes him so likable and makes him as …(5)…as he’s today. We have a saying in China, don’t judge anyone by their …(6)…true beauty lies within, this also relates Kong’s situation.

I play character named San in this …(7)…, she’s a biologist who has a firm pursuit for the …(8)…in her own field, she looks very innocent and delicate on all sides, but in …(9)…she’s really independent, …(10)…and determined. As a scientist, I think she’s really devoted and she …(11)…a lot more than others in the group about all the creatures in Skull …(12)…, including King Kong.

>>Xem đáp án

Từ mới: 

intimidate /ɪnˈtɪm.ə.deɪt/: đe dọa

creatures /ˈkriː.tʃər/: sinh vật

character /ˈkær.ək.tər/: nhân vật

biologist /baɪˈɒl.ə.dʒɪst/: nhà sinh vật học

pursuit /pərˈsuːt/: theo đuổi

innocent /ˈɪn.ə.sənt/: ngây thơ (Xem video hướng dẫn cách phát âm từ "innocent" tại đây)

delicate /ˈdel.ə.kət/: mỏng manh, dễ vỡ

determined /dɪˈtɜr.mɪnd/: quyết tâm (Xem video hướng dẫn cách phát âm từ "determined" tại đây)

Quang Nguyen

 
 
Cách gọi các loại ghế trong tiếng Anh
Bạn gọi ghế đẩu, ghế công viên hay ghế xoay văn phòng là gì trong tiếng Anh? Click vào hình ảnh mỗi loại ghế để xem từ vựng và cách