Thứ năm, 27/10/2016 | 20:10 GMT+7
|
Thứ năm, 27/10/2016 | 20:10 GMT+7

Học tiếng Anh: Bông hoa lên tiếng

Bông hoa cho rằng mình đã cung cấp thực phẩm cho con người bằng cách tạo quả, thậm chí nuôi dưỡng tâm hồn họ, nhưng lại bị đánh giá thấp. Cùng lắng nghe và điền vào chỗ trống.

I am a flower. Yes, I’m beautiful. I’ve …(1)…it before. And it never grows old. I’m worshiped for my …(2)…, my scent, my …(2)…But here’s the thing. Life starts with me. You see I …(3)…people. Every fruit comes from me. Every potato. Me. Every kernel of …(4)…Me. Every grain of rise. Me. Me, me, me, I know. But it’s true.

And sometimes I feed their …(5)… I am their words when they have none. I say “I love you”, without a sound. “I’m sorry”, without a voice. I …(6)…the greatest of them. …(7)…, poets, pattern makers. I’ve been a …(8)…to them all. But in my experience, people …(9)…the power of a …(10)…little flower. Because their life does start with me. And it could end without me. 

>>Xem đáp án

 Phiêu Linh 

 
 
10 điều nên làm ở bài 'Task 1 IELTS'
Diễn giải lại câu hỏi theo cách khác, dành thời gian sắp xếp và lên kế hoạch cho bài viết là những việc bạn cần làm để đạt điểm cao
Phát âm chính xác Facebook và Youtube
Facebook và Youtube rất quen thuộc trong cuộc sống hiện đại, tuy nhiên không nhiều người phát âm chính xác. Xem video và làm theo hướng dẫn để nói tiếng