Thứ năm, 27/10/2016 | 20:10 GMT+7
|
Thứ năm, 27/10/2016 | 20:10 GMT+7

Học tiếng Anh: Bông hoa lên tiếng

Bông hoa cho rằng mình đã cung cấp thực phẩm cho con người bằng cách tạo quả, thậm chí nuôi dưỡng tâm hồn họ, nhưng lại bị đánh giá thấp. Cùng lắng nghe và điền vào chỗ trống.

I am a flower. Yes, I’m beautiful. I’ve …(1)…it before. And it never grows old. I’m worshiped for my …(2)…, my scent, my …(2)…But here’s the thing. Life starts with me. You see I …(3)…people. Every fruit comes from me. Every potato. Me. Every kernel of …(4)…Me. Every grain of rise. Me. Me, me, me, I know. But it’s true.

And sometimes I feed their …(5)… I am their words when they have none. I say “I love you”, without a sound. “I’m sorry”, without a voice. I …(6)…the greatest of them. …(7)…, poets, pattern makers. I’ve been a …(8)…to them all. But in my experience, people …(9)…the power of a …(10)…little flower. Because their life does start with me. And it could end without me. 

>>Xem đáp án

 Phiêu Linh 

 
 
Phân biệt cách dùng các từ hire, rent và lease
Người bản địa có nhiều từ khác nhau diễn đạt ý “cho thuê”, như hire, rent, lease, nhưng mỗi từ đều có ý nghĩa riêng biệt không giống nhau.
Cách gọi các loại ghế trong tiếng Anh
Bạn gọi ghế đẩu, ghế công viên hay ghế xoay văn phòng là gì trong tiếng Anh? Click vào hình ảnh mỗi loại ghế để xem từ vựng và cách