Thứ hai, 24/10/2016 | 19:30 GMT+7
|
Thứ hai, 24/10/2016 | 19:30 GMT+7

Học tiếng Anh: Bầu trời lên tiếng

"Những chiếc xe hơi, nhà máy và khói bụi của các bạn đã đẩy tôi vượt qua giới hạn. Và các bạn tự hỏi tại sao bão tố, lốc xoáy ngày càng nhiều hơn, khốc liệt hơn?", lắng nghe "bầu trời lên tiếng" và điền vào chỗ trống. 

…(1)… There I am. I am the sky. I am a warm, protective …(2)… Wrapped around everyone on …(3)… I can bring clouds, rain and wind. I can be an …(4)… Without me, you’d fry. Every day, I am the …(5)…you take in.

Yet you are making me …(6)… I am congested. Off …(7)… Polluted. You see, I am more delicate than you think. It took millions of years to get it just right my perfect mix of …(8)…, temperature and weather that you enjoy. But now your cars, your factories and …(9)…, they have pushed me pass the …(10)… 

Phần 1 Phần 2 (1'01-end)
Đáp án P1 Đáp án P2

>>Xem toàn bộ trang

Phiêu Linh

 
 
Cách gọi các loại trang sức trong tiếng Anh
Bạn gọi hoa tai, lắc chân, vòng cổ là gì trong tiếng Anh? Click vào hình ảnh các loại trang sức để xem từ vựng và cách phát âm.