Thứ sáu, 21/4/2017 | 10:00 GMT+7
|
Thứ sáu, 21/4/2017 | 10:00 GMT+7

Chữa lỗi ngữ pháp thường gặp trong IELTS

Mệnh đề quan hệ và câu bị động là những lỗi ngữ pháp thường gặp trong IELTS.

Mệnh đề quan hệ

 Câu bị động

 Thế Đan