Thứ tư, 22/3/2017 | 06:00 GMT+7
|
Thứ tư, 22/3/2017 | 06:00 GMT+7

Cách phát âm '@gmail.com' bằng tiếng Anh

Trong giao tiếp hàng ngày, bạn thường phải trao đổi địa chỉ email. Dấu chấm trong "@gmail.com" được đọc là "point" đúng hay sai? Xem video để học cách phát âm chính xác cụm từ này. 

 Quang Nguyen

 
 
Cách đọc các con số trong tiếng Anh
Chúng ta có thể bị nhầm lẫn các con số và chữ cái nếu phát âm chưa chuẩn, đặc biệt là trong quá trình giao tiếp hay trong các bài