Thứ tư, 22/3/2017 | 06:00 GMT+7
|
Thứ tư, 22/3/2017 | 06:00 GMT+7

Cách phát âm '@gmail.com' bằng tiếng Anh

Trong giao tiếp hàng ngày, bạn thường phải trao đổi địa chỉ email. Dấu chấm trong "@gmail.com" được đọc là "point" đúng hay sai? Xem video để học cách phát âm chính xác cụm từ này. 

 Quang Nguyen

 
 
Phân biệt most, most of, almost, và the most
"Most" là tính từ, bổ nghĩa cho danh từ số nhiều không xác định. "Most of" là đại từ, có danh từ xác định theo sau.