Thứ năm, 20/4/2017 | 19:00 GMT+7
|
Thứ năm, 20/4/2017 | 19:00 GMT+7

Cách gọi các vật dụng trong lớp học bằng tiếng Anh

Trong tiếng Anh, ba lô đeo trên vai là backpack, chiếc kéo là scissor, giấy ghi chú là sticky notes.

*Click vào từng ảnh để xem từ vựng, nghĩa và cách phát âm*

cach-goi-cac-vat-dung-trong-lop-hoc-bang-tieng-anh cach-goi-cac-vat-dung-trong-lop-hoc-bang-tieng-anh-1
cach-goi-cac-vat-dung-trong-lop-hoc-bang-tieng-anh-2 cach-goi-cac-vat-dung-trong-lop-hoc-bang-tieng-anh-3
cach-goi-cac-vat-dung-trong-lop-hoc-bang-tieng-anh-4 cach-goi-cac-vat-dung-trong-lop-hoc-bang-tieng-anh-5
cach-goi-cac-vat-dung-trong-lop-hoc-bang-tieng-anh-6 cach-goi-cac-vat-dung-trong-lop-hoc-bang-tieng-anh-7
cach-goi-cac-vat-dung-trong-lop-hoc-bang-tieng-anh-8 cach-goi-cac-vat-dung-trong-lop-hoc-bang-tieng-anh-9

Thế Đan

 
3 bộ sách không thể thiếu cho người học TOEIC
Để có thể đạt mức điểm cao nhất của TOEIC bắt đầu từ số 0, bạn cần có 3 bộ sách Big step TOEIC, Rainbow TOEIC, TOEIC Training.