Thứ năm, 20/4/2017 | 19:00 GMT+7
|
Thứ năm, 20/4/2017 | 19:00 GMT+7

Cách gọi các vật dụng trong lớp học bằng tiếng Anh

Trong tiếng Anh, ba lô đeo trên vai là backpack, chiếc kéo là scissor, giấy ghi chú là sticky notes.

*Click vào từng ảnh để xem từ vựng, nghĩa và cách phát âm*

cach-goi-cac-vat-dung-trong-lop-hoc-bang-tieng-anh cach-goi-cac-vat-dung-trong-lop-hoc-bang-tieng-anh-1
cach-goi-cac-vat-dung-trong-lop-hoc-bang-tieng-anh-2 cach-goi-cac-vat-dung-trong-lop-hoc-bang-tieng-anh-3
cach-goi-cac-vat-dung-trong-lop-hoc-bang-tieng-anh-4 cach-goi-cac-vat-dung-trong-lop-hoc-bang-tieng-anh-5
cach-goi-cac-vat-dung-trong-lop-hoc-bang-tieng-anh-6 cach-goi-cac-vat-dung-trong-lop-hoc-bang-tieng-anh-7
cach-goi-cac-vat-dung-trong-lop-hoc-bang-tieng-anh-8 cach-goi-cac-vat-dung-trong-lop-hoc-bang-tieng-anh-9

Thế Đan

 
Cách gọi các loại trang sức trong tiếng Anh
Bạn gọi hoa tai, lắc chân, vòng cổ là gì trong tiếng Anh? Click vào hình ảnh các loại trang sức để xem từ vựng và cách phát âm.