Thứ năm, 20/4/2017 | 19:00 GMT+7
|
Thứ năm, 20/4/2017 | 19:00 GMT+7

Cách gọi các vật dụng trong lớp học bằng tiếng Anh

Trong tiếng Anh, ba lô đeo trên vai là backpack, chiếc kéo là scissor, giấy ghi chú là sticky notes.

*Click vào từng ảnh để xem từ vựng, nghĩa và cách phát âm*

cach-goi-cac-vat-dung-trong-lop-hoc-bang-tieng-anh cach-goi-cac-vat-dung-trong-lop-hoc-bang-tieng-anh-1
cach-goi-cac-vat-dung-trong-lop-hoc-bang-tieng-anh-2 cach-goi-cac-vat-dung-trong-lop-hoc-bang-tieng-anh-3
cach-goi-cac-vat-dung-trong-lop-hoc-bang-tieng-anh-4 cach-goi-cac-vat-dung-trong-lop-hoc-bang-tieng-anh-5
cach-goi-cac-vat-dung-trong-lop-hoc-bang-tieng-anh-6 cach-goi-cac-vat-dung-trong-lop-hoc-bang-tieng-anh-7
cach-goi-cac-vat-dung-trong-lop-hoc-bang-tieng-anh-8 cach-goi-cac-vat-dung-trong-lop-hoc-bang-tieng-anh-9

Thế Đan

 
Cách thay thế các tính từ phổ biến trong tiếng Anh
'Good', 'bad', 'nice', 'happy', 'funny' là những tính từ phổ biến. Tuy nhiên, bạn nên hạn chế sử dụng chúng trong bài thi IELTS nếu muốn đạt điểm cao.