Thứ tư, 5/4/2017 | 08:52 GMT+7
|
Thứ tư, 5/4/2017 | 08:52 GMT+7

Cách gọi các loại thịt trong tiếng Anh

Thịt được gọi chung là "meat", tuy nhiên bạn có biết thịt bò xay hay các món từ thịt như xá xíu, lạp xưởng được gọi là gì trong tiếng Anh? Click vào hình ảnh để xem từ vựng và cách phát âm. 

cach-goi-cac-loai-thit-trong-tieng-anh cach-goi-cac-loai-thit-trong-tieng-anh-1
cach-goi-cac-loai-thit-trong-tieng-anh-2 cach-goi-cac-loai-thit-trong-tieng-anh-3
cach-goi-cac-loai-thit-trong-tieng-anh-4 cach-goi-cac-loai-thit-trong-tieng-anh-5
cach-goi-cac-loai-thit-trong-tieng-anh-6 cach-goi-cac-loai-thit-trong-tieng-anh-7
cach-goi-cac-loai-thit-trong-tieng-anh-8 cach-goi-cac-loai-thit-trong-tieng-anh-9

Phiêu Linh

 
 
Cách đọc các con số trong tiếng Anh
Chúng ta có thể bị nhầm lẫn các con số và chữ cái nếu phát âm chưa chuẩn, đặc biệt là trong quá trình giao tiếp hay trong các bài