Thứ ba, 9/5/2017 | 07:00 GMT+7
|
Thứ ba, 9/5/2017 | 07:00 GMT+7

Cách gọi các loại mũ trong tiếng Anh

Mũ bảo hộ, mũ cử nhân, mũ tai bèo được gọi là gì trong tiếng Anh? Click vào hình ảnh mỗi loại mũ để xem từ vựng và cách phát âm. 

cach-goi-cac-loai-mu-trong-tieng-anh cach-goi-cac-loai-mu-trong-tieng-anh-1
cach-goi-cac-loai-mu-trong-tieng-anh-2 cach-goi-cac-loai-mu-trong-tieng-anh-3
cach-goi-cac-loai-mu-trong-tieng-anh-4 cach-goi-cac-loai-mu-trong-tieng-anh-5
cach-goi-cac-loai-mu-trong-tieng-anh-6 cach-goi-cac-loai-mu-trong-tieng-anh-7
cach-goi-cac-loai-mu-trong-tieng-anh-8 cach-goi-cac-loai-mu-trong-tieng-anh-9

Phiêu Linh

 
 
Cách thay thế các tính từ phổ biến trong tiếng Anh
'Good', 'bad', 'nice', 'happy', 'funny' là những tính từ phổ biến. Tuy nhiên, bạn nên hạn chế sử dụng chúng trong bài thi IELTS nếu muốn đạt điểm cao.