Thứ bảy, 29/4/2017 | 12:00 GMT+7
|
Thứ bảy, 29/4/2017 | 12:00 GMT+7

Cách gọi các loại kẹo trong tiếng Anh

Kẹo cứng, kẹo bông gòn được gọi như thế nào trong tiếng Anh? Click vào hình ảnh mỗi loại kẹo để học từ vựng và cách phát âm. 

cach-goi-cac-loai-keo-trong-tieng-anh cach-goi-cac-loai-keo-trong-tieng-anh-1
cach-goi-cac-loai-keo-trong-tieng-anh-2 cach-goi-cac-loai-keo-trong-tieng-anh-3
cach-goi-cac-loai-keo-trong-tieng-anh-4 cach-goi-cac-loai-keo-trong-tieng-anh-5
cach-goi-cac-loai-keo-trong-tieng-anh-6 cach-goi-cac-loai-keo-trong-tieng-anh-7

Phiêu Linh

 
 
Điểm giống và khác nhau giữa TOEIC, IELTS
IELTS được xem là cầu nối giúp bạn du học hoặc định cư tại nước ngoài, trong khi TOEIC giúp bạn tự tin làm việc ở môi trường quốc tế.