Thứ bảy, 29/4/2017 | 12:00 GMT+7
|
Thứ bảy, 29/4/2017 | 12:00 GMT+7

Cách gọi các loại kẹo trong tiếng Anh

Kẹo cứng, kẹo bông gòn được gọi như thế nào trong tiếng Anh? Click vào hình ảnh mỗi loại kẹo để học từ vựng và cách phát âm. 

cach-goi-cac-loai-keo-trong-tieng-anh cach-goi-cac-loai-keo-trong-tieng-anh-1
cach-goi-cac-loai-keo-trong-tieng-anh-2 cach-goi-cac-loai-keo-trong-tieng-anh-3
cach-goi-cac-loai-keo-trong-tieng-anh-4 cach-goi-cac-loai-keo-trong-tieng-anh-5
cach-goi-cac-loai-keo-trong-tieng-anh-6 cach-goi-cac-loai-keo-trong-tieng-anh-7

Phiêu Linh

 
 
Cách thay thế các tính từ phổ biến trong tiếng Anh
'Good', 'bad', 'nice', 'happy', 'funny' là những tính từ phổ biến. Tuy nhiên, bạn nên hạn chế sử dụng chúng trong bài thi IELTS nếu muốn đạt điểm cao.