Thứ ba, 21/3/2017 | 06:00 GMT+7
|
Thứ ba, 21/3/2017 | 06:00 GMT+7

Garlic

Tỏi được gọi là garlic trong tiếng Anh. Từ vựng liên quan: a garlic bulb (một củ tỏi), a garlic clove (một tép tỏi). 

garlic
 

*Click vào hình khác để xem từ vựng và cách phát âm

chilli-powder-1 chilli-powder-2
chilli-powder-3 chilli-powder-4
chilli-powder-5 chilli-powder-6
garlic-7 chilli-powder-8
chilli-powder-9 chilli-powder-10