Thứ ba, 21/3/2017 | 06:00 GMT+7
|
Thứ ba, 21/3/2017 | 06:00 GMT+7

Chilli powder

Ớt bột được gọi là chilli powder. Từ vựng liên quan: chilli/ pepper (ớt), bell pepper/ sweet pepper (ớt chuông), chilli oil (dầu ớt), chilli paste (ớt sa tế).

chilli-powder
 

*Click vào hình khác để xem từ vựng và cách phát âm

chilli-powder-1 chilli-powder-2
chilli-powder-3 chilli-powder-4
chilli-powder-5 chilli-powder-6
chilli-powder-7 chilli-powder-8
chilli-powder-9 chilli-powder-10