Thứ năm, 20/4/2017 | 06:00 GMT+7
|
Thứ năm, 20/4/2017 | 06:00 GMT+7

Cách gọi các loại ghế trong tiếng Anh

Bạn gọi ghế đẩu, ghế công viên hay ghế xoay văn phòng là gì trong tiếng Anh? Click vào hình ảnh mỗi loại ghế để xem từ vựng và cách phát âm. 

cach-goi-cac-loai-ghe-trong-tieng-anh cach-goi-cac-loai-ghe-trong-tieng-anh-1
cach-goi-cac-loai-ghe-trong-tieng-anh-2 cach-goi-cac-loai-ghe-trong-tieng-anh-3
cach-goi-cac-loai-ghe-trong-tieng-anh-4 cach-goi-cac-loai-ghe-trong-tieng-anh-5
cach-goi-cac-loai-ghe-trong-tieng-anh-6 cach-goi-cac-loai-ghe-trong-tieng-anh-7
cach-goi-cac-loai-ghe-trong-tieng-anh-8 cach-goi-cac-loai-ghe-trong-tieng-anh-9

Phiêu Linh