Thứ năm, 13/4/2017 | 07:00 GMT+7
|
Thứ năm, 13/4/2017 | 07:00 GMT+7

Cách gọi các loại bút trong tiếng Anh

Bạn gọi bút nhớ dòng, bút chì kim, bút sáp màu là gì trong tiếng Anh? Click vào hình ảnh mỗi loại bút để xem từ vựng và cách phát âm. 

cach-goi-cac-loai-but-trong-tieng-anh cach-goi-cac-loai-but-trong-tieng-anh-1
cach-goi-cac-loai-but-trong-tieng-anh-2 cach-goi-cac-loai-but-trong-tieng-anh-3
cach-goi-cac-loai-but-trong-tieng-anh-4 cach-goi-cac-loai-but-trong-tieng-anh-5
cach-goi-cac-loai-but-trong-tieng-anh-6 cach-goi-cac-loai-but-trong-tieng-anh-7
cach-goi-cac-loai-but-trong-tieng-anh-8 cach-goi-cac-loai-but-trong-tieng-anh-9

Phiêu Linh

 
 
Cách đọc các con số trong tiếng Anh
Chúng ta có thể bị nhầm lẫn các con số và chữ cái nếu phát âm chưa chuẩn, đặc biệt là trong quá trình giao tiếp hay trong các bài