Thứ năm, 13/4/2017 | 07:00 GMT+7
|
Thứ năm, 13/4/2017 | 07:00 GMT+7

Cách gọi các loại bút trong tiếng Anh

Bạn gọi bút nhớ dòng, bút chì kim, bút sáp màu là gì trong tiếng Anh? Click vào hình ảnh mỗi loại bút để xem từ vựng và cách phát âm. 

cach-goi-cac-loai-but-trong-tieng-anh cach-goi-cac-loai-but-trong-tieng-anh-1
cach-goi-cac-loai-but-trong-tieng-anh-2 cach-goi-cac-loai-but-trong-tieng-anh-3
cach-goi-cac-loai-but-trong-tieng-anh-4 cach-goi-cac-loai-but-trong-tieng-anh-5
cach-goi-cac-loai-but-trong-tieng-anh-6 cach-goi-cac-loai-but-trong-tieng-anh-7
cach-goi-cac-loai-but-trong-tieng-anh-8 cach-goi-cac-loai-but-trong-tieng-anh-9

Phiêu Linh

 
 
Những câu tiếng Anh thường dùng khi đi taxi
Khi muốn nói về điểm đến, hình thức thanh toán với lái xe nước ngoài, bạn có thể tham khảo các câu tiếng Anh dưới đây.