Thứ tư, 19/4/2017 | 10:00 GMT+7
|
Thứ tư, 19/4/2017 | 10:00 GMT+7

Cách chế biến các món ăn bằng tiếng Anh

Cô Bella sẽ chia sẻ những từ vựng tiếng Anh thông dụng trong nhà bếp qua ngôn ngữ hình thể.

 Thế Đan