Thứ sáu, 19/5/2017 | 11:00 GMT+7
|
Thứ sáu, 19/5/2017 | 11:00 GMT+7

6 cụm từ liên quan đến 'mother' và 'father' trong tiếng Anh

Mother tongue là tiếng mẹ đẻ, mother nature dùng để gọi mẹ thiên nhiên, còn father Christmas là ông già Noel...

6-cum-tu-lien-quan-den-mother-va-father-trong-tieng-anh 6-cum-tu-lien-quan-den-mother-va-father-trong-tieng-anh-1 6-cum-tu-lien-quan-den-mother-va-father-trong-tieng-anh-2

Mother tongue/ˌmʌð.ɚ ˈtʌŋ/: Tiếng mẹ đẻ - ngôn ngữ đầu tiên.

Ví dụ: She's lived in UK for years and is completely fluent in English. You'd never guess that German is her mother tongue. (Cô ấy sống ở Anh trong nhiều năm và hoàn toàn thông thạo tiếng Anh. Bạn không thể đoán được tiếng Đức chính là tiếng mẹ đẻ của cô ấy).

Thế Đan

 
 
Cách nói về ngày tháng trong tiếng Anh
Vấn đề ngày tháng dùng khá nhiều trong giao tiếp hàng ngày. Dưới đây là cách nói, viết cơ bản về chúng bằng tiếng Anh, giúp bạn sử dụng hiệu
4 cách học từ vựng hiệu quả
Cô Ms Hoa - Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Ms Hoa TOEIC - người có nhiều kinh nghiệm giảng dạy TOEIC chia sẻ một số phương pháp giúp bạn
4 tiêu chí đánh giá bài thi IELTS Writing
Để bài thi đạt điểm cao, thí sinh cần chú ý viết mạch lạc, dễ hiểu, sử dụng từ nối hợp lý. Về ngữ pháp, bạn cần sử dụng đúng