Thứ tư, 5/7/2017 | 20:00 GMT+7
|
Thứ tư, 5/7/2017 | 20:00 GMT+7

6 cặp từ đồng nghĩa thường gặp trong tiếng Anh

Các cặp từ Farther - Further, Sick - Ill, High - Tall, Each - Every, Less - Fewer, Hurt - Injured được phân biệt rõ ràng. 

1. Farther - Further

Farther và Further đều là tính từ cấp so sánh của từ Far (khoảng cách).

2. Sick - Ill 

Sick và Ill đều được dịch là ốm.

3. High - Tall

High và Tall là tính từ chỉ chiều cao.

4. Each - Every 

Cả Each và Every đều dịch là mỗi.

5. Less - Fewer

Less và Fewer dịch là ít.

6. Hurt - Injured 

Hai tính từ này dùng khi nói về sự tổn thương. 

Huyền Trang

 
 
Những câu tiếng Anh thường dùng khi đi taxi
Khi muốn nói về điểm đến, hình thức thanh toán với lái xe nước ngoài, bạn có thể tham khảo các câu tiếng Anh dưới đây.