Thứ sáu, 14/7/2017 | 11:00 GMT+7
|
Thứ sáu, 14/7/2017 | 11:00 GMT+7

5 từ vựng tiếng Anh dễ phát âm sai

Mr Jay đến từ IELTS Fighter chỉ ra 5 từ vựng học viên thường phát âm sai trong IELTS Speaking

Thạch Anh