Thứ hai, 10/7/2017 | 10:00 GMT+7
|
Thứ hai, 10/7/2017 | 10:00 GMT+7

3 video tiếng Anh giúp trẻ biết tên các loài vật

Video với hình ảnh đẹp, âm thanh sinh động sẽ khiến bé hào hứng và dễ tiếp thu từ vựng tiếng Anh.

Farm animals name and sound

Bài hát: Walk Around the Farm
Bài hát: Walking In The Jungle

 Phương Nhi