Thứ năm, 6/7/2017 | 00:00 GMT+7
|
Thứ năm, 6/7/2017 | 00:00 GMT+7

10 câu chỉ trường hợp khẩn cấp trong tiếng Anh

"Help me", "Call an ambulance", "I'm lost" là những câu chỉ trường hợp khẩn cấp bạn có thể cần dùng khi đi du lịch, ở nước ngoài...

* Click vào từng ảnh để xem nghĩa tiếng Anh, tiếng Việt, cách phát âm:

10-cau-tieng-anh-dung-trong-truong-hop-khn-cap 10-cau-tieng-anh-dung-trong-truong-hop-khn-cap-1
10-cau-tieng-anh-dung-trong-truong-hop-khn-cap-2 10-cau-tieng-anh-dung-trong-truong-hop-khn-cap-3
10-cau-tieng-anh-dung-trong-truong-hop-khn-cap-4 10-cau-tieng-anh-dung-trong-truong-hop-khn-cap-5
10-cau-tieng-anh-dung-trong-truong-hop-khn-cap-6 10-cau-tieng-anh-dung-trong-truong-hop-khn-cap-7
10-cau-tieng-anh-dung-trong-truong-hop-khn-cap-8 10-cau-tieng-anh-dung-trong-truong-hop-khn-cap-9

Thạch Anh