3 website miễn phí cho người học IELTS

Nếu muốn tự chinh phục IELTS, bạn không nên bỏ qua những trang web hay như ielts-exam, ielts-simon...

Cấu trúc cảm ơn và xin lỗi khách hàng chuyên nghiệp
Trong môi trường làm việc, một số câu cảm ơn và xin lỗi dưới đây sẽ giúp bạn chuyên nghiệp và để lại ấn tượng tốt với khách hàng.