Kinh nghiệm săn học bổng ĐH Bucknell University

Ngô Thanh Lam, người vừa giành học bổng trị giá 65.758 USD một năm, chia sẻ về kinh nghiệm học tập, săn học bổng vào trường hàng đầu nước Mỹ.

Mái đình Hồng Thái, cây đa Tân Trào thuộc tỉnh nào?
"Mình đi, mình có nhớ mình/ Tân Trào, Hồng Thái, mái đình cây đa" là những câu thơ nổi tiếng trong bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu.
GD