Thứ tư, 8/7/2009 | 01:01 GMT+7
|
Thứ tư, 8/7/2009 | 01:01 GMT+7

Tai nạn không tưởng

Chỉ vì có chiều cao vượt trội, hành khách này đã phải chịu một tai nạn khủng khiếp.
> Người da đỏ đi săn/ Ở trên trời suốt đêm/ Bài diễn văn hay chết người

15925

(Theo Cracker.co.za)