Thứ năm, 6/7/2017 | 05:00 GMT+7
|
Thứ năm, 6/7/2017 | 05:00 GMT+7

Mối quan hệ của bệnh nhân khiến bác sĩ 'điên đầu'

Sau khi nghe bệnh nhân giảng giải về mối quan hệ phức tạp trong gia đình, bác sĩ tâm thần cũng chỉ biết lắc đầu chào thua.