Thứ sáu, 28/1/2011 | 00:00 GMT+7
|
Thứ sáu, 28/1/2011 | 00:00 GMT+7

Đại gia chân đất (Phần 4)

Hai "đại gia" chia sẻ với nhau cách để vượt qua được cửa ải nộp thuế đầy khó nhọc của các bà vợ.
> Không giấu được vợ/ Chiêu tán gái

( Nguồn: YouTube)

* Chia sẻ tranh vui, truyện cười tại đây