Với những kiến thức và hiểu biết của mình về âm nhạc, Chí Tài đã khiến con rể tương lai cười ra nước mắt.