Bé chạy lấy đà và thực hiện cú sút khiến bất kỳ ai xem cũng phải bật cười.