Trường Giang đến để đòi nợ nhưng bị Chí Tài và con trai đánh lạc hướng và cướp xe chạy mất.