Người đẹp cởi hết đồ khi thang máy báo quá tải

Không chỉ bỏ lại các vật dụng tư trang mà cô gái cũng phải cởi luôn quần áo mới có thể làm thang máy 'hài lòng'.