Tưởng chừng có nhiều vợ tài sắc vẹn toàn là sướng nhưng hóa ra lại rất khổ.