Với một ông bố, việc buộc tóc cho con gái thật sự không hề đơn giản.