Mải mê tâm sự, Trường Giang đã buột miệng nói về sở thích quái lạ của mình.