Trận đấu giữa Châu Tinh Trì với đại sư huynh diễn ra khác hẳn những gì mà anh chàng bình luận kia đang nói.