Tưởng chừng bà sui không biết nhậu, nhưng ai ngờ tửu lượng còn vượt xa sức tưởng tượng của Hoài Linh.