Mải mê xem phỏng vấn, anh chàng bước thẳng xuống nước.