Nhiều anh chàng đã không làm chủ được lý trí khi thấy người đẹp đi ngang qua.