Đi tắm hơi, người đàn ông vào nhầm căn bếp ngập khói...