Đâu ai ngờ rằng giữa ban ngày ban mặt lại gặp cảnh ngoài sức tưởng tượng này.