Trước mặt bạn gái Hari Won, Trấn Thành đã bị nữ 'rapper' liên tục xáp vô sàm sỡ khiến anh đứng hình ngay lập tức.