Đi khám răng nhưng người bị tiêm thuốc gây mê lại là bác sĩ.