Bắt bẻ và làm khó đủ điều khiến nữ bác sĩ hết sức lo lắng nhưng khi hỏi chuyện rõ ràng thì Nhật Cường lại vào nhầm bệnh viện.