Sợ bị tài xế lừa nên Hoài Linh tự nhận mình là dân thành phố với những bằng chứng hùng hồn.