Là dịch vụ đầu tiên xuất hiện nên khi nghe giới thiệu Trường Giang đã không khỏi giật mình.