Dù là người mồm mép nhưng 'ca sĩ 'Trấn Thành vẫn chịu lép vế khi gặp phải đối thủ.