Cá sấu khổng lồ thoái lui khi bị người phụ nữ cầm dép tông đe dọa

Thấy có bóng người và chú chó phía trên, con cá sấu khổng lồ liền tiến lên tiếp cận nhưng vội vàng tháo chạy khi bị người phụ nữ phản