Định nhặt tiền ai đó làm rơi nhưng đâu ngờ phía bên dưới là một bàn tay sẵn sàng túm lấy.