Nói giọng hơi khó nghe, Hoài Linh hát cho Chí Tài đoán xem mình ở miền nào. Ai ngờ Chí Tài dính ngay cú lừa của Hoài Linh.