Giật mình hoảng hốt khi nghe tiếng động nhưng ngay sau đó lại cười thật tươi.