Không kiềm nổi cơn thèm, Chí Tài giật lấy bọc me và ăn cả hạt lẫn... bao ni lông.