Thứ hai, 9/4/2012 | 00:00 GMT+7
|
Thứ hai, 9/4/2012 | 00:00 GMT+7

Tuyển cho đủ chỉ tiêu

Tại một cơ quan hành chính, giám đốc gọi trưởng phòng lên nói chuyện.
> Ghế dành cho người chết/ Không hơn kiếp ăn mày/ Chọn váy cùng màu tóc

- Các quyết định đã chính thức rồi. Bộ ra thông báo vì lý do kinh tế phòng anh phải thải hồi ít nhất là mười người.

- Nhưng tôi chỉ có sáu nhân viên dưới quyền mình.

- Trong trường hợp đó, anh phải đi tuyển gấp thêm bốn nhân viên nữa.

- !!!!!

Chie sưu tầm

* Bạn đã bao giờ gặp những tình huống, câu chuyện trớ trêu hài hước chưa? Hãy chia sẻ tại đây