Thứ ba, 1/11/2011 | 13:25 GMT+7
|
Thứ ba, 1/11/2011 | 13:25 GMT+7

Tưởng chủ xe đã qua đời

Quan tòa hỏi tên trộm: "Tại sao anh phải trộm chiếc xe ấy?"
> Không có gì phù hợp/ Trợ giúp cho cướp/ Quà khuyến mãi

Tên trộm trả lời:

- Bởi vì xe dừng ở cạnh nghĩa địa nên con tưởng chủ nhân nó đã qua đời!

- !!!!!

Chie sưu tầm

* Chia sẻ tranh vui, truyện cười tại đây