Thứ sáu, 21/10/2011 | 00:00 GMT+7
|
Thứ sáu, 21/10/2011 | 00:00 GMT+7

Trả nợ suốt đời

Con trai đến tuổi lấy vợ hỏi bố: "Bố ơi lấy vợ tốn bao nhiêu?"
> Phí lời/ Thích vợ trẻ/ Đổi vợ lấy lạc đà/ Đứa nào cai sữa trước

- Tao không biết.

- Trời bố lấy vợ tốn bao nhiêu mà cũng không biết.

- Sao biết được, tao vẫn còn đang bị móc túi để trả nợ đây.

Chie sưu tầm

* Chia sẻ tranh vui, truyện cười tại đây