Thứ ba, 7/1/2014 | 01:10 GMT+7
|
Thứ ba, 7/1/2014 | 01:10 GMT+7

Con gì chưa nấu đã chín

Tí đố Tèo.

- : Tớ đố cậu, con gì chưa nấu đã chín?

- Tèo: Chả có con gì cả. Cậu này hay đùa dai.

- : Sao lại không có?

- Tèo: Thế cậu bảo con gì?

- : Con ba ba chứ con gì. Chẳng phải 3 lần 3 bằng 9 sao?

- Tèo: Ặc ặc.

Dona (Sưu tầm)