Chủ nhật, 2/2/2014 | 07:09 GMT+7
|
Chủ nhật, 2/2/2014 | 07:09 GMT+7

Bí mật khủng khiếp

Chú bé bán báo:

- Bí mật khủng khiếp đây! Năm mươi nạn nhân! Mua báo không ông?

Khách qua đường:

- Lại đây, ta lấy một tờ.

Ông đọc qua một hồi, rồi kêu lên:

- Này, thằng nhóc kia, trong báo tao có thấy tin nào như vậy đâu. Nó nằm ở chỗ nào chứ?

Chú bé bán báo:

- Đó chính là điều bí mật, thưa ông. Ông là nạn nhân thứ năm mươi mốt đấy.

(Sưu tầm)