Một anh nông dân thấy ông già quen đang gieo trồng thứ gì đó ở bờ sông bên kia, bèn gọi với sang:
 
Những chú chuột chui ra từ chiếc bánh khiến mọi người hú vía.