Một anh nông dân thấy ông già quen đang gieo trồng thứ gì đó ở bờ sông bên kia, bèn gọi với sang:
 
Chờ hoài không thấy cảnh sát phạt, thì ra đó chỉ là cảnh sát giấy.