Hai nhà tài chính hợp tác làm ăn với nhau. Họ phát hiện cậu nhân viên tạp vụ đã táy máy với tiền quỹ tạp chí.
 
Quang cảnh trong lớp học được tái hiện như một chuyến xe buýt thực thụ.