Thấy một ông khách sang trọng bước vào cửa hàng, cô nhân viên mời: