Hai vợ chồng nọ nổi tiếng cả vùng vì bệnh hay cãi nhau.