Hai người đàn ông nói chuyện với nhau.
  • Thần đèn
    Nhân viên bán hàng, thư ký hành chính và một sếp quản lý cùng đi ăn trưa với nhau. Họ nhặt được cây đèn dầu cổ.
  • Mong muốn khi chết
    Ba người đàn ông trò chuyện với nhau về việc người thân sẽ nói gì khi họ nằm trong quan tài giữa ngày đám tang của họ.
  • Bí mật
    Ba bợm nhậu ngồi trong quán bar.