Em à, đã bao đêm anh nằm khóc một mình trong đau khổ, vì đã không nói ra 3 chữ ấy.
 
Không phải ò ó o o mà chú gà trống này có tiếng gáy hoàn toàn lạ lẫm.