Một cặp tình nhân đang ngồi tâm sự với nhau, bất ngờ nàng hỏi chàng: