Jimmy đang đi trên đường thì để ý thấy một tấm biển đề 'Bán chó biết nói chuyện giá rẻ'.