Đời sinh viên nhiều lúc cũng phải thế này mới mong qua ngày.
 
Anh chàng tinh nghịch lén bỏ hàng hóa vào túi khách đi siêu thị, kết quả là các máy báo động ở quầy thu ngân thay nhau kêu báo trộm.