Thứ tư, 21/10/2015 | 09:25 GMT+7
|
Thứ tư, 21/10/2015 | 09:25 GMT+7

Thử tài với đuổi hình bắt chữ (phần 186)

Giáo chủ Trương Vô Kỵ tiết lộ về kế hoạch tối nay, cho ta bắt được chữ gì?