Thứ ba, 13/10/2015 | 06:00 GMT+7
|
Thứ ba, 13/10/2015 | 06:00 GMT+7

Thử tài với đuổi hình bắt chữ (phần 181)

Bao Đại Nhân nổi giận và sai người đuổi cô nương ra khỏi công đường cho ta bắt được chữ gì?