Thứ ba, 1/3/2011 | 13:25 GMT+7
|
Thứ ba, 1/3/2011 | 13:25 GMT+7

Tắt đèn cần gì mặc quần

Buổi tối, khách mới đến ngồi chơi có vài phút, chủ nhà đã vội vàng thổi phụt đèn đi.
> Có đáng để nuôi?/ Thầy đồ làm biếng

- Ngồi nói chuyện với nhau, hà tất cần đèn với đóm, tốn dầu vô ích.

Chuyện trò xong, chủ nhà đứng dậy châm đèn. Khách vội kêu lên:

- Ấy khoan, đợi tôi mặc quần vào đã. Ngồi trong bóng tối hà tất phải mặc quần, mòn đũng vô ích.

Chie (st)

* Chia sẻ tranh vui, truyện cười tại đây