Thứ hai, 19/12/2011 | 00:00 GMT+7
|
Thứ hai, 19/12/2011 | 00:00 GMT+7

Sắp bán cái đang mua

Anh chồng đang vui vẻ với nhân tình. Đến ngày hẹn không muốn về, đánh điện cho vợ: "Chưa về được! Còn đang mua mấy thứ".
> Dùng tạm cây đèn cầy/ Bí quyết để chung thủy/ Có đáng để nuôi?

Bà vợ thấy vậy liền gửi điện giục: "Về gấp! Sắp bán cái đang mua!".

Chie sưu tầm

* Chia sẻ tranh vui, truyện cười tại đây