Thứ năm, 10/8/2017 | 00:05 GMT+7
|
Thứ năm, 10/8/2017 | 00:05 GMT+7

Phép tính 4:3=2 cho ta bắt được chữ gì?

Nhiều người không thể đoán ra chữ cần tìm khi xem ảnh gợi ý, còn bạn?