Thứ bảy, 5/8/2017 | 00:01 GMT+7
|
Thứ bảy, 5/8/2017 | 00:01 GMT+7

Một người chơi đàn cạnh con trâu cho ta bắt được chữ gì?

Rất nhiều người đã có ngay câu trả lời khi xem ảnh gợi ý, còn bạn?