Thứ bảy, 14/7/2012 | 13:15 GMT+7
|
Thứ bảy, 14/7/2012 | 13:15 GMT+7

Mở thêm chi nhánh

Cô gái ngạc nhiên thấy người ăn xin có ba cái bát để xin tiền liền hỏi: "Sao ông để tới ba cái bát thế?".
> Vợ dặn không được sợ/ Tên trộm láu cá/ Nghề của bố

- Thì làm ăn khấm khá nên mở thêm chi nhánh không được à cháu.

- !!!!!

Chie sưu tầm

Chia sẻ chuyện, ảnh, video cười tại đây.