Thứ năm, 18/11/2010 | 00:00 GMT+7
|
Thứ năm, 18/11/2010 | 00:00 GMT+7

Mèo say rượu

Con mèo say rượu đến nỗi đi loạng choạng, đứng cũng không vững.
> Say rượu phân thân/ Bạn nhậu/ Túy quyền

38674

Diệp Chi (st)

* Chia sẻ tranh vui, truyện cười tại đây.