Thứ sáu, 10/10/2008 | 15:42 GMT+7
|
Thứ sáu, 10/10/2008 | 15:42 GMT+7

Lợi ích của lười biếng

Vợ chì chiết ông chồng lười biếng: "Trên đường thành công không có dấu chân của những kẻ lười biếng, ông hiểu chưa?"
> Lý lẽ anh lười/ Vua lười

Ảnh:

Ảnh: cartoonstock.com.

Ông chồng mặt tỉnh bơ:

- Nếu tôi không lười biếng thì làm sao gia đình ta vay được quỹ "xóa đói giảm nghèo".