Thứ ba, 10/7/2012 | 00:00 GMT+7
|
Thứ ba, 10/7/2012 | 00:00 GMT+7

Kiểu gì cũng chết

Bố đưa con đi thi đại học, dặn dò: "Tài sản lớn nhất của cả nhà có mỗi con bò vừa bán để đưa mày đi thi, cố mà làm bài cho tốt, nếu không đỗ được kỳ này thì mày chết với tao!".
> Tâm trạng mùa thi/ Tức cảnh mùa thi/ Không nể nang thầy giáo

- Thế nếu con thi đỗ thì sao?

Bố (lo lắng):

- Thì… cả nhà lại chết tiếp với mày… mấy năm nữa.

Bibi

* Chia sẻ chuyện, ảnh, video cười tại đây.