Thứ hai, 21/3/2011 | 13:25 GMT+7
|
Thứ hai, 21/3/2011 | 13:25 GMT+7

Kiến đi tìm quần

Có một con voi đang tắm dưới sông, một con kiến đứng trên bờ nói: "Thằng kia! Có giỏi bước lên đây".
> Con thỏ đầu gấu/ Ngựa biết gọi điện/ Nhờ mèo chỉ đường về nhà

Ảnh: Blogspot.

Ảnh: Blogspot.

Con voi vừa bước lên nói:

- Mày định làm gì?

Kiến nói:

- Thôi mày xuống tắm tiếp đi.

Voi bực mình nói:

- Tao tưởng mày định làm gì?

- Thực ra tao bị mất cái quần tắm. Tao chỉ muốn xem là mày có lấy nó không? - Kiến nói.

- !!!!! 

Chie (st)

* Chia sẻ tranh vui, truyện cười tại đây